Deze pagina bevat links en informatie van de sponsors.


AstraZeneca is een wereldwijd opererend, door wetenschap gedreven, innovatief biofarmaceutisch bedrijf. Wij investeren in een gezonde maatschappij waarbij een duurzaam behandelresultaat en goed medicijngebruik centraal staan. In samenwerking met andere zorgpartijen dragen wij bij aan innovatie en een kwalitatief betere gezondheidszorg. Wij richten ons op het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van geneesmiddelen voor belangrijke en vaak ernstige aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, ademhalingsziekten, neurologische stoornissen en infecties.

Kijk voor meer informatie op www.astrazeneca.nl
   
 
St. Jude Medical is een wereldwijde fabrikant van medische apparatuur die zich wijdt aan het verbeteren van de behandelingen van een aantal van 's werelds duurste, epidemische ziekten. Het bedrijf doet dit door de ontwikkeling van kosteneffectieve medische technologieën die levens redt en verbetert van patiënten over de hele wereld.

Turning What If Into Why Not™
Wat als een bedrijf baanbrekende technologieën zou kunnen uitvinden die de behandeling van 's werelds duurste epidemische ziekten zou omvormen? Bij St. Jude Medical veranderen we “wat als” in “waarom niet” door samenwerking met artsen, ziekenhuizen en verzekeraars worden miljoenen levens wereldwijd gered of verbeterd –ondertussen verlagen we de kosten voor gezondheidszorg voor iedereen. Als een echte leider streeft St. Jude Medical naar het voldoen of overstijgen van de hoge kwaliteits- en veiligheidsverwachtingen van onze patiënten, klanten en de regelgevers. Kwaliteit is de gedeelde overtuiging die alle 16.000 medewerkers verenigt-het is ingebouwd in alles wat we doen en het is het leidende beginsel achter elk product dat we maken.

Met het hoofdkantoor in St. Paul, Minneapolis, USA, is St. Jude Medical een leider van de wereldwijde medische technologie gericht op zes belangrijke behandelingsgebieden:

Hartfalen – St. Jude Medical is vooraanstaand in de behandeling van hartfalen. Met innovatieve oplossingen die het aantal ziekenhuisopnames helpen terug te brengen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.
Ritmestoornissen – ons ongeëvenaarde productportfolio geeft artsen de diagnose, toegang, toewijzing en therapie oplossingen die ze nodig hebben voor verbeterde diagnose en behandeling van hart aritmieën.
Vasculaire ziekte – onze baanbrekende oplossingen begeleiden zorgverleners in hun behandelingsbeslissingen, verbeteren de vooruitzichten van patiënten –en zorgen voor mogelijkheden om kosten te besparen.
Structural Heart – onze katheter- en chirurgische behandeloplossingen voor structurele hart-en vaatziekten zijn gericht op gebruiksgemak en verbetering van de kwaliteit van leven.
Chronische pijn – patiënten over de hele wereld profiteren van onze transformationele pijn management-technologieën die het hen mogelijk maken om weer te werken en prettiger te leven.
Neurologische ziekten – als pioniers in het veld heeft St. Jude Medical de cutting-edge neuromodulatie technologieën ontwikkeld voor de behandeling van neurologische aandoeningen.

Kijk voor meer informatie op www.sjm.com